Kuitua Pohjoiseen- hanke

Kuitua Pohjoiseen on 2-vuotinen tiedonvälityshanke, jonka tarkoituksena on tiedottaa kyliä, kyläläisiä, yrityksiä ja kuntia sekä nopean ja toimintavarman valokuituverkon tuomista mahdollisuuksista, että maaseuturahaston rahoituksesta verkon rakentamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Onnistumisen mittareina ovat kylien ja kyläläisten toteuttamat kyläverkkohankkeet.

Alueilla, jossa kyläverkkoratkaisua ei voida toteuttaa, etsitään yhteistyössä operaattoreiden ja kuntien kanssa räätälöityjä vaihtoehtoisia malleja tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi.

Välillisenä tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä ja ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Toimintaan rekrytoidaan tarpeen mukaan paikallisia kylätiedottajia, jotka jalkauttavat tiedottamisen taloihin ja paikallisiin yrityksiin.

Kuitua pohjoiseen- tiedonvälityshanke on käynnistynyt 14.03.2016, rahoittajana on Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta. Hanke on Lapin Leader -ryhmien (Leader Pohjoisin Lappi r.y. Leader Outokaira tuottamhan r.y. Peräpohjolan Leader  r.y. ) yhteinen, jota hallinnoi Leader Tunturi-Lappi r.y. (KKTM r.y).

Projektipäällikkönä toimii Seppo Alatörmänen, 040-6846871,seppo.alatormanen@kktm.fi.
Hankesuunnitelmaa voit katsella täältä
Hankkeen rahoituspäätöksen löydät täältä

lippu_ja_tunnuslause ELY_FI leaderlappi